Cezayir

 • 1 adet resimli vize başvuru formu (tarafımızca doldurulacaktır)
 • Cezayir’den davetiye aslı ve belediye onaylı
 • Şirketin antetli kâğıdına yetkili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş dilekçe
 • 3 Adet Biyometrik fotoğraf
 • Şirketin faaliyet belgesi fotokopi
 • Şirketin vergi levhası fotokopi
 • Şirketin ticaret sicil gazetesi fotokopi
 • 1 adet resimli vize başvuru formu (tarafımızca doldurulacaktır)
 • İş sözleşmesi
 • Ülkeye geri dönüş taahhütnamesi (Çalışma Bakanlığı onaylı)
 • 3 Adet biyometrik fotoğraf
 • Geçici çalışma izni (Çalışma Bakanlığı onaylı)
 • Şirketin antetli kağıdına dilekçe
 • 1 adet resimli vize başvuru formu
 • Davetiye belediye onaylı veya bir otel tarafından kaşeli imzalı konfirmasyon
 • Muhtarlıktan ikametgâh senedi
 • 3 Adet biyometrik fotoğraf
 • Şirket çalışanlarından çalışma belgesi (şirket dilekçesi) çalışmayanlardan SGK’dan çalışmıyor belgesi
 • Emeklilerden emeklilik kâğıdı
 • Dilekçe Arapça veya Fransızca
 • Pasaport süresi en az 7 ay
 • Geri dönüş bilet rezervasyonu
ÜST